Naklápěcí rotátory - ocelové zápěstí pro Vaše rypadlo
 

ČASTÉ OTÁZKY

Jaký řídící systém naklápěcího rotátoru zvolit?

Zde záleží na tom, jak pohodlně chcete svůj naklápěcí rotátor ovládat. Ve skandinávských zemích je stále populárnější proporcionální řídící systém. Jeho výhodou je nejlepší přesnost a pohodlnost ovládání pracovních nástrojů Vašeho rypadla. Z uživatelského hlediska má proporcionální ovládání pouze výhody. Nevýhodou je cena, protože toto řešení vyžaduje výrazně pokročilejší řídící elektroniku, pokročilejší hydraulické ventily a často i nové joystiky pro ovládání.
Máte možnost volby z těchto tří variant ovládání:

  1) Řídicí systém 5 - nezávislé paralelní ovládání - zapnuto/vypnuto
  Nezávislým ovládáním se rozumí spínání každé funkce (naklápění, rotace, drapák, přídavná funkce) samostatně příslušným tlačítkem. Rychlost funkcí je obvykle řízena nožním pedálem, který reguluje průtok hydraulického oleje do naklápěcího rotátoru. Problém je, že nemůžete ovládat rychlost pro každou funkci samostatně. Např. nelze současně rychle naklápět a zároveň pomalu otáčet, protože „plyn“ je společný pro obě funkce.

  2) Řídící systém 10 - nezávislé paralelní proporcionální ovládání funkcí
  Proporcionálním řízením se rozumí to, že strojník může plynule řídit funkce naklápěcího rotátoru pomocí ovládacích prvků na řídících pákách. To je často řešeno „kolečky“ na pákách; čím víc strojník kolečkem otočí, tím rychleji pracuje daná funkce (tzn. proporcionálně vzhledem k pozici koleček). Každou funkci je možné naprogramovat tak, aby byla nezávislá na ostatních. Firma Steelwrist AB vyvinula pro proporcionální ovládání naklápěcího rotátoru vlastní systém pod obchodním označením XControl.

  3) Řídící systém 9 - proporcionální ovládání zabudované již v rypadle
  Toto ovládání se používá pokud je Vaše rypadlo vybaveno dvěma či více proporcionálně ovládanými okruhy. Pak každý z těchto okruhů ovládá jinou funkci naklápěcího rotátoru. V případě dvou přídavných hydraulických okruhů se jeden využívá pro rotaci a druhý pro naklápění a po přepnutí i pro další funkce(drapák, přídavná funkce, zámek rychloupínače).

Všechna práva vyhrazena © 2011-2016 Naklápěcí rotátory s.r.o. | Code by WebServis Foff | Design by Mixage.cz